DOKUMENTY

DO POBRANIA



DEKLARACJA CZŁONKOWSKA



POBIERZ


REGULAMIN KLUBU



POBIERZ


KARTA KWALIFIKACYJNA NA PÓŁKOLONIE



POBIERZ


CENNIK ZAJĘĆ



POBIERZ


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH



POBIERZ


REZYGNACJA Z ZAJĘĆ UKS AS OLIMPIJCZYK



POBIERZ