Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe

Dlaczego gimnastyka?

Unikalność i specyfika sportów gimnastycznych polega na wszechstronnym rozwoju całego ciała oraz na symetrycznym i równomiernym rozwijaniu wszystkich cech motorycznych. Wysoki poziom sprawności fizycznej można osiągnąć wykorzystując jedynie ciężar swojego ciała bez nadmiernych obciążeń, co zarazem jest najbezpieczniejszą formą ruchu. Ponadto, trening gimnastyczny stanowi solidną podbudowę oraz niezbędną bazę dla pozostałych dyscyplin sportu wchodzących w skład tzw. akrobatyki (skoki na ścieżce, skoki na trampolinie, piramidy).

Dzieci, które od najmłodszych lat regularnie uprawiają gimnastykę sportową (nawet na poziomie rekreacji) posiadają dużą łatwość przyswajania nowych zadań ruchowych charakterystycznych dla innych dyscyplin sportowych.

Wysoki poziom sprawności ogólnej można uzyskać poprzez trening gimnastyczny na poziomie podstawowym, niemniej jednak głównym warunkiem powodzenia jest systematyczność: zaleca się udział w zajęcia 2-3 razy w tygodniu po ok. 45-60 min.

Zapraszamy wszystkich chętnych do poznawania i zagłębiania się w tajniki gimnastyki sportowej. Ruch i zabawa daje dzieciom wiele radości i w dużym stopniu wspomaga rozwój intelektualny dziecka.

Nasze zajęcia

Nasze zajęcia mają charakter rekreacyjny, a głównym zadaniem specjalnie dobranych ćwiczeń jest wyrównywanie i podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej dzieci.

Wiodącą formą zajęć jest zabawa, która zawsze posiada drugie dno. A mianowicie, wszystkie ćwiczenia zawarte w zabawie mają na celu kształtowanie podstawowych cech motorycznych takich jak:

szybkość, zwinność, siła, gibkość, wytrzymałość, równowaga, koordynacja.

Podczas zajęć dążymy do uzyskania optymalnego poziomu  wszystkich cech motorycznych, ponieważ stanowi to warunek prawidłowego funkcjonowania  organizmu oraz wyznacza poziom rozwoju dziecka.

Ponadto, dzieci podczas zajęć uczą się bazowych elementów gimnastycznych i akrobatycznych wykorzystując drobny sprzęt sportowy oraz korzystając ze specjalistycznego sprzętu. Po nabyciu podstawowych umiejętności przechodzimy do trudniejszych elementów oraz połączeń. W głównej części zajęć najczęściej stosujemy formę ścisłą mając na uwadze głównie bezpieczeństwo dzieci.

PARTNERZY:

Back to Top