Sponsoring

Sponsoring

Szanowni Państwo,

Uczniowski Klub Sportowy – Akademia Sportu Olimpijczyk zwraca się z
uprzejmą prośbą o rzeczowe lub finansowe wsparcie działalności
statutowej Klubu z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego, odzieży
sportowej, organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży,
dofinansowań do obozów, zawodów sportowych. W zamian oferujemy Państwu
reklamę zewnętrzną na plakatach, ulotkach, koszulkach, dresach,
stronie internetowej Klubu oraz reklamę wewnętrzną podczas imprez jak
również zniżki dla Państwa pracowników na prowadzone przez Klub
zajęcia.

Klub został zarejestrowany w 2013 roku i prężnie rozwija swoją
działalność statutową jaką jest zrzeszanie dzieci, młodzieży i
dorosłych kochających sport i chcących rozwijać swoje umiejętności.
Obecnie posiadamy kilka grup sportowych tj. gimnastyka sportowa (6-7),
gimnastyka sportowa (8-10), gimnastyka sportowa (11-13), gimnastyka
artystyczna (4-6), gimnastyka artystyczna (7-10), akrobatyka sportowa
dla młodzieży, akrobatyka sportowa dla dorosłych, bobo gym, gym4kids
oraz grupę zawodniczek która bierze czynny udział w zawodach
wojewódzkich i ogólnopolskich.

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych. Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i
sport oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

Działalność sportowa Klubu będzie wymagała jednak ponoszenia znacznych
kosztów z których ogromem, bez pomocy sponsorów nie będziemy mogli
sobie poradzić. Dlatego liczymy na zrozumienie oraz pomoc Ludzi Dobrej
Woli, do których się o taką pomoc zwracamy. Pragniemy osiągać jak
najlepsze wyniki sportowe, godnie reprezentować Klub w zawodach
sportowych.

Prosimy Państwa o wsparcie rzeczowe lub finansowe aby Klub mógł
rozwijać się, żeby dzieci mogły brać udział w zawodach ogólnopolskich
jak i zagranicznych.

Zapraszamy do współpracy.

PARTNERZY:

Back to Top